top of page

Kristalli ihminen

all_aura_top1_edited_edited.png

Vuosina 2004 – 2008 syntyneillä nuorilla on syntymästään lähtien ollut aura, joka on sekoitus indigo- ja kristalliauraa. 
 

Vuonna 2009 – 2012 syntyneillä lapsilla on täysin kehittynyt kristalliaura ja -keho. Siksi heitä kutsutaan kristalliyksilöiksi. 


Kristallilapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2013 ja sen jälkeen on kristalliauran ja -kehon lisäksi myös kristallisoitunut verkostoenergia. 

Siinä, missä indigolapsilla on kyky sopeutua siihen tietoon ja luovuuden tasoon, joka ympäristössä on tarjolla, kristallilapsilla kaikki tieto on heissä itsessään.

 

Kristallilapset ovat puhtaita kosmisia lähteitä ja siksi täysin omavaraisia järjestelmiä, jossa toiset ihmiset voivat peilata itseään, mutta eivät ottaa heiltä energiaa.

 

Normaali olosuhteissa he kykenevät lataamaan itsensä täydellisesti edellyttäen, että ympäristö on rauhallinen ja tasapainoinen.

Kristalli ihmisen määritelmä

2004-2008

2009-2012

2013-eteenpäin

Vuosina 2004 – 2008 kaikilla lapsilla on syntymästään lähtien ollut aura, joka on sekoitus indigo- ja kristalliauraa.

Vuonna 2009 – 2012 syntyneillä lapsilla on täysin kehittynyt kristalliaura ja -keho. Siksi heitä kutsutaan kristalliyksilöiksi.

Siinä, missä indigoilla on kyky sopeutua siihen tietoon ja luovuuden tasoon, joka ympäristössä on tarjolla, kristallilapsilla ja nuorilla kaikki tieto on heissä itsessään.

Kristallilapset ja nuoret ovat puhtaita kosmisia lähteitä ja siksi täysin omavaraisia järjestelmiä, jossa toiset ihmiset voivat peilata itseään, mutta eivät ottaa heiltä energiaa.

Normaali olosuhteissa he kykenevät lataamaan itsensä täydellisesti edellyttäen, että ympäristö on rauhallinen ja tasapainoinen.

 

Vaikka kristallilapset ja nuoret ovat puhtaita kosmisia lähteitä, he ovat siitä huolimatta vielä lapsia, haluavat viettää aikaa ikätovereidensa kanssa ja puuhata ikäisilleen tyypillisiä asioita. Siksi vanhempien ja lasten elämässä toimivien aikuisten on opetettava lapsille ja nuorille elämän pelisääntöjä.

Kristallilapsilla ja nuorilla totuus on täysin integroitu heidän sydämiinsä. He ovat energialtaan hyvin puhtaita ja rehellisiä totuuden etsijöitä suhteissaan muihin ihmisiin. He eivät lakaise mitään maton alle vain suojellakseen ympäristöään tai sopeutuakseen vanhoihin sääntöihin.

Toisin kuin indigoilla kristallilapsilla ja nuorilla ei ole aurarakenteessaan suojaavaa indigonväristä energiaa. He eivät tarvitse tätä indigokehoa aurarakenteeseensa, sillä he ovat luontaisesti tietoisia siitä, mistä pitävät ja mistä eivät, kenen kanssa heidän pitää olla tekemisissä ja kenen kanssa ei. Sen vuoksi he tekevät harvoin kompromisseja. Jos he eivät löydä läheltään itselleen sopivaa seuraa, he mieluummin eristäytyvät ulkomaailmasta.

 

Edes kristallilasten vanhempien tai läheisten sukulaisten ei pidä ajatella olevansa itsestäänselvyys kristallilapsen elämässä.

 

Nämä uuden aikakauden lapset ja nuoret eivät vapaaehtoisesti vietä aikaansa mieleltään rajoittuneiden tai hallitsevia ja/tai hajottavia energioita omaavien ihmisten kanssa.

Kun aikuiset välillä toimivat lapsen tahdon vastaisesti, ongelmia ja kaaosta on melko varmasti odotettavissa. Kristallilasten vahva sisäinen tuli pystyy nimittäin täysin polttamaan kaiken epätasapainossa olevan ympäriltään.

Uuden aikakauden lasten vanhempia ja heidän isovanhempiaan hyödyttäisi energiarakenteensa päivittäminen AuraTransformaation™ avulla, jotta heidän auransa ja energiarakenteensa soveltuisi  paremmin lasten ja nuorten energioihin sopivaksi.

Tämän jälkeen kristallilasten ja nuorten ei tarvitse rajoittaa inhimillisiä, mentaalisia ja/tai fyysisiä kykyjään vain siksi, että ovat lapsia, ja että heidän vanhempansa eivät sisäisesti tai ulkoisesti kykene pysymään heidän tietoisuutensa nopeassa kehitystahdissa.

 

Uuden aikakauden lapset eivät usein ymmärrä vanhan aikakauden energiarakenteen omaavien aikuisten hidasta ja joskus monimutkaista elämäntapaa. Sen vuoksi on tärkeää, että asettaessaan rajoja, vanhemmat perustelevat sääntönsä, jotta lapset voivat hyväksyä ne ja ymmärtää vanhempiensa tapaa ajatella ja elää.

 

Tulevaisuuden lapset käyttävät vain ”näppäimistön pikanäppäimiä” ja nopeita teknologioita, eikä heillä sen vuoksi ole juurikaan kiinnostusta toimia vanhempiensa lapsuudesta peräisin olevien vanhanaikaisten tapojen mukaan.

Uuden aikakauden lasten kasvatuksessa avaintekijöitä ovat rajojen asettaminen, johdonmukaisuus, vastuu, velvollisuus, välitön puuttuminen ja totuuden puhuminen.

 

Tämän vuoksi vanhempien painopiste tulee tulevaisuudessa olemaan selkeiden ja johdonmukaisten selitysten antamisessa sen sijaan, että he pyrkisivät täysin sulautumaan lapsen maailmaan ja mukautumaan lapsen kaikkiin toiveisiin.

Kristallilapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2013 ja sen jälkeen on kristalliauran ja -kehon lisäksi myös kristallisoitunut verkostoenergia.

 

Nämä lapset ovat sen vuoksi hyvin tietoisia siitä, kenen kanssa ja minkä vuoksi he aikaansa viettävät.

 

Lapsuudesta lähtien he tuntevat usein yhteenkuuluvuutta ihmisten kanssa, joita eivät ole fyysisessä elämässään aiemmin tavanneet, tai joihin yhteys ei tunnu loogiselta.

 

Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kristallilapset ymmärtävät elämäänsä ja asioita laajasti ja kokonaisvaltaisesti.

bottom of page