top of page

AuraTransformaatio info

all_aura_top1_edited.png

Kuuntele ilmaiset infot 
AuraTransformaatiosta™

all_aura_top1.png
Kuuntele ilmainen
AuraTransformaatio™ - info tallenne
04/2022
Tallenteen passcode: 0@G$%eQ$
Kuuntele ilmainen
AuraTransformaatio™-ilta -tallenne
6.5.2021
Totuuden etsijät / Token tube
Star Cluster
Star Cluster

AuraTransformaatio™ hoito

AuraTransformaatio™ on kerran elämässä tehtävä energiahoito ennen vuotta1995 syntyneille aikuisille. Hoito nostaa värähtelytaajuutta sekä kehossa, että energiajärjestelmässämme niin, että se vastaa uuden ajan tietoisuutta. AuraTransformaatiossa™ vanha rakenteemme uudistuu ja päivittyy mahdollistaen ehyen, uuden ajan ja tämän päivän maailmaan sopivan aura-ja energiarakenteenmuodostumisen.

Millainen hoito AuraTransformaatio™ on?

AuraTransformaatio™ on ns. siirtymäajan hoito ja ensisijaisesti työkalu omanenergiatason pysyvään nostamiseen ja tietoisuudenlaajentamiseen. Hoito aktivoi ja mahdollistaa perinteisen energiajärjestelmämme päivittymisenuuden ajanenergioihin, jotka vuonna 1995 ja sen jälkeen syntyneillä jo on. Hoito käynnistää uuden ajan-, sekä uusien vielä tulossa olevien energioiden vapaan, mutta hallitun virtaamisen kehossasi. Kehosi ympärille muodostuva suojaava ja tasapainottava energiarakenne pitää huolen siitä, että oma voimasi ja energiasi pysyy sinussa ja sinuun kuulumattomat asiat ja energiat ulkopuolellasi.

Auratransformaatio-hoito nostaa ja laajentaa ihmisen tietoisuuden tasoa, jotta yksilö voi alkaa hyödyntää omaa potentiaaliaan yksilölle tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hoito käynnistää aina merkittävän henkilökohtaisen kasvu-ja kehittymisprosessin, jonka aikana oma tapasi elää ja toimia vahvistuu ja selkiytyy ja alat edetä tasapainoenergeettistä tilaa elämässäsi. Monet hoidossa käyneet kokevat itselleen oikeat ja sopivat asiat selkeämmin ja rehellisyys itseä kohtaan lisääntyy.

Yksilölliset hoidon vaikutukset

AuraTransformaatio™–hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään kerran elämässä ja muutos on pysyvä. AuraTransformaatio™-hoidon tekee aina koulutettu Auravälittäjä™, joka työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa.

AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien tai sairauksienhoitoon. Se on kuitenkin tarkoitettu ihmisille, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita kohtaamaan ja vastaanottamaan inhimillisiä energeettisiä muutoksia elämässään, sekä työskentelemään energeettisen muutoksensa kanssa.

Milloin AuraTransformaatio™ hoitoa ei suositella

 

AuraTransformaatio™ hoidon tekemistä vältetään, kun asiakkaalla on päihderiippuvuus, mielenterveysongelmia tai masennus-ja mielialalääkitys.

 

Tämä sen vuoksi, että AuraTransformaatio™-hoidon aikana ja sen jälkeen elämässä vallitsevat epätasapainoalueet nousevat yleensä pintaan. Tarkoitus on, että yksilö työstää ja oppii elämässään olevista vastoinkäymisistä ja haasteista, käsittelee ne ja jatkaa omalla elämänpolullaan eteenpäin.

Mikäli henkilöllä on lääkitys mielenterveysongelmiin tai hallitsematonta päihteenkäyttöä, hoito voi nostaa pintaan asioita, joita ihminen ei ole vielä valmis työstämään tai läpikäymään. Tämän vuoksi hoito tehdään yleensä vaiheessa, jolloin esimerkiksi lääkkeen käytönlopettamisesta on kulunut vähintään 4-6 kuukautta. Epäselvissä tilanteissa keskustele aina auravälittäjäsi™ kanssa ennen hoitoon tulemista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

hasan-almasi-nKNm_75lH4g-unsplash Copy.j

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Tasapainotus hoito

AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen tehtävä Tasapainotus™hoito voidaan tehdä useita kertoja varsinaisen AT–hoidon jälkeen. Yleensä asiakkaalle suositellaan yhtä tasapainotuskertaa 2–4 viikkoa AT-hoidon jälkeen.

 

Mitä Tasapainotus™ sisältää?

Lyhyt aloituskeskustelu siitä, millainen elämäntilanne asiakkaalla tällä hetkellä on ja milloin asiakas on vastaanottanut AT–hoidon ja / tai edellisen Tasapainotuksen™.

Hoidon aikana tarkistetaan, missä vaiheessa asiakkaan kristallisoitumisprosessi on ja millä tavalla se on edennyt. Jokainen hoito on yksilöllinen ja siinä keskustellaan yksilöllä esille nousevista/nousseista asioista tai tilanteista, jotka ilmentyvät tasapainotuksen™ kautta.

Tarkistetaan tasapaino

  • eri elementtien (tuli, vesi, ilma ja maa) välillä sekä energia-kehojärjestelmässä

  • maskuliinisen ja feminiinisen energian välillä

Tasapainotetaan tarpeen mukaan

  • elemettien välisiä suhteita

  • maskuliinisen ja feminiinisen energian välistä suhdetta sekä katsotaan, mihin suuntaan asiakas on etenemässä (omaan elämäntehtävään liittyvät ja linkittyvät asiat).

Hoidon vaikutukset

Tasapainoisempi olo niin kehollisesti kuin energeettisesti. Tunne siitä, että on vahvasti omassa itsessään. Asioiden ja ajatusten selkiytyminen. Oman intuition vahvistuminen ja siihen luottaminen. Omien ajatusten ja käyttäytymisen välisen yhteyden (ykseyden) ymmärtäminen ja toimiminen tietoisesti sen mukaan.

Star Cluster
Star Cluster

Kristallisoitumisprosessi

Kristallisoitumisprosessi eli tietoisuuden ja energeettisen potentiaalin varmistama laajentuminen on luonnollinen osa evoluutiotamme ja se tapahtuu kaikille riippumatta iästä, ammatista, koulutuksesta, rodusta, sukupuolesta tai asuinpaikasta.

AuraTransformaatio™ nopeuttaa kristallisoitumisprosessia ja käynnistää aina merkittävän henkilökohtaisen kasvu-ja kehittymisprosessin, jonka aikana oma tapasi elää ja toimia vahvistuu ja selkiytyy ja alat edetä tasapainoenergeettistä tilaa elämässäsi.

Auravälittäjä

Auravälittäjä™ on viisipäiväisen auravälittäjä™-koulutuksenläpikäynyt henkilö, jonka omasta AT-hoidosta on kulunut aikaa vähintään kaksi kuukautta ennen auravälittäjä™ koulutuksen läpikäyntiä. 

Olisitko sinä kiinnostunut uuden ajan energioista ja auravälittäjänä™ työskentelystä? Tervetuloa kuuntelemaan 5-päivän intensiivi koulutuksesta ja siitä, mitä kokonaisuus sisältää.

Kuuntele ilmainen Minustako Auravälittäjä™? -tallenne
05/2022

Passcode: uY+zN8bm
Star Cluster
bottom of page