top of page
Star Cluster
Earth

Energialaadut

AuraTransformaatio metodin käsitteistöä Uuden ajan energialaaduista, jotka ilmenevät parhaillaan Maaplaneetalla.

1. Sielun energia

Uuden ajan tietoisuuden näkökulmasta Sielun energia /-rakenne on perinteisin energiarakenne, joka on maaplaneetalla ollut käytössä vuosituhansien ajan ihmisillä.

Moniulotteisuuden näkökulmasta käsin tarkasteltuna kokemus ja näkemykset energiarakenteista vaihtelee yksilöllisesti. 

Tämä rakenne on uudistumassa Maaplaneetalla, mutta perustuu vanhaan 7 energiakeskuksen ja monikerroksisen aurarakenteen järjestelmään.

 

He, jotka nojaavat perinteisiin näkemyksiin energia"turbiineiden" monikerroksisuudesta ovat kytkeytyneet uskomusjärjestelmään, jonka käsityksen mukaan energiarakenteemme laajenee tällä hetkellä, tässä ajassa useampaan kuin seitsemän energiakeskuksen järjestelmään.

2. Indigoenergia

Uuden ajan tietoisuuden näkökulmasta Indigoenergia puhtaassa muodossaan on alkanut integroitua Maahan vuonna 1995 Jupiterin kautta.

 

Indigo energia on parantajaenergiaa, johon liittyy vahva halu auttaa jokaista apua tarvitsevaa. Indigo-ihmiset ovat rehellisiä, totuuden etsijöitä, jotka kertovat mitä ajattelevat ilman suodattimia.

Heidän ominaisuuksiinsa  kuuluu Itseoppineisuus. He eivät ole useinkaan kiinnostuneita “virallisista” instituutioista ja koulutusjärjestelmistä. Lisäksi he provosoituvat helposti–eivät kunnioita auktoriteetteja tai ylipäänsä ketään, elleivät nämä ole sitä heidän mielestään ansainneet. Siten Indigot ovat kapinallisia, eivätkä pidä vakiintuneista systeemeistä, ja koska he kyseenalaistavat asioita, ympäristö pitää heitä helposti haastavina. Sen vuoksi heidän ympärillään on myös  helposti epätasapainoa.

 

Indigot ovat hyvin sensitiivisiä ja reagoivat helposti esimerkiksi lisä-ja säilöntäaineisiin ravinnossa. Mahdollisimman puhdasravinto edistää indigo-ihmisen hyvinvointia

3. Kristallienergia

Uuden ajan tietoisuuden näkökulmasta kristallienergia puhtaassa muodossaan on alkanut integroitua Maahan vuonna 2009 Venuksen kautta. Kristallienergia on korkeavärähteistä ja neljä elementtiä (tuli, vesi, maa, ilma) sisältävää, tasapainoista ja tavoitesuuntautunutta energiaa.

 

Kristalli-ihmisillä on hyvin puhdas ja korkeavärähteinen energia, jossa omat rajat ajatteluun ja toimintaan liittyen ovat selkeät. Kristalli-ihmiset ovat varmoja siitä, mitä haluavat tai eivät halua ja sen vuoksi kompromissien tekeminen on vaikeaa. He ovat totuuden etsijöitä, jotka ovat luonnostaan rehellisiä ja edellyttävät sitä myös kohtaamiltaan ihmisiltä.

 

Kristalli-ihmisen maailmankuva on holistinen (kokonaisvaltainen) ja heillä on luonnostaan tämä kokonaisvaltainen tapa ajatella ja toimia.

 

Mahdollisimman puhdas ravinto on kristalli-ihmiselle tärkeä, sillä epäpuhtaudet vahvistavat taipumusta iho-ongelmiin, allergioihin, kuumeeseen ja korvakipuun

4. Kristalli-kultaenergia

Uuden ajan tietoisuuden näkökulmasta kristalli-kultaenergia puhtaassa muodossaan on alkanut tulla esille erityisesti vuoden 2012 jälkeen. 

 

Kultainen energia tarvitsee kehoon integroituakseen aina tasapainoisen kristallienergian kannattelemaan sitä. Niin Kristallienergia, kuin Kultainen energia sisältävät neljä peruselementtiä (tuli, vesi, maa, ilma). Maan kultainen energia vahvistaa kehotietoisuutta. Kristallienergia verkostoineen, sekä Maan kultainen energia ovat molemmat läsnä tässä rakenteessa.

Lapset, jotka ovat syntyneet vuodesta 2013 eteenpäin tulevat suoraan tähän uuteen rakenteeseen. Samoin AuraTransformaation™ vastaanottaneet aikuiset etenevät omassa prosessissaan kohti kultaisen energian ilmentymistä kehossa.

Kristalli-kulta ihmisen ominaisuuksia ovat onnellisuus, ilo, elämästä nauttiminen, sosiaalisuus, vahva tahdonvoima, motivaatio ja oman elämäntehtävän/-tehtävien toteuttamiseen suuntautuminen.

Tässä vaiheessa ihmiset ovat vahvasti tietoisia siitä, mitä haluavat ja saavat myös usein haluamansa, koska toimivat sydänkeskuksensa ohjaamina.

5. Maan kultainen energia

Kultainen energia on Maan muinainen energia, joka alkoi aktivoitua erityisen vahvasti vuoden 2012 aikana ja heti sen jälkeen. Kultainen energia on vahvaa luomisen ja luomisvoiman energiaa sulautuen osaksi fyysistä kehoa.

 

Kultainen energia tarvitsee kehoon integroituakseen aina tasapainoisen kristallienergian kannattelemaan sitä.

Kultainen energia pitää sisällään neljä peruselementtiä (tuli, vesi, maa,ilma).

Maan kultainen energia vahvistaa kehotietoisuutta. Kultainen energia integroituneena kehon solutasolle asti on rakenne, jonka on mahdollista ilmentyä ensimmäistä kertaa tasapainoisella tavalla vasta tänä, kun vastavoimana ja tasapainottajana toimiva kristallienergia toimii energiarakenteessa kultaisen energian tasapainottajana.

6. Timanttienergia

Timanttienergia on kristalli-ja kultaenergian hallittua yhteensulautumista.

 

Se on erittäin puhdasta, läpivalaisevaa, totuudenmukaista ja selkeää. Sen myötä kaikki aistit aukeavat / terävöityvät enemmän.

 

Liian nopea siirtyminen siihen saattaa aiheuttaa tarpeettomia hankaluuksia niin mielen kuin kehon osalta. Keho ei ehkä ole valmis kantamaan sitä ja saattaa oireilla sairauksilla / kivuilla. Mieli taas saattaa sekavoitua konkreettisen ja energeettisen todellisuuden välillä, jolloin on aitona riskinä mielenterveyden tarpeeton horjuminen.

Earth
Star Cluster
bottom of page