top of page

10 kysymystä AuraTransformaatiosta™

AuraTransformaatio™ käynnistää yksilössä nk. kristallisoitumisprosessin (rehellisyys, läpinäkyvyys ja selkeys).

Hoidon vastaanottamisen myötä yksilön käynnistyy yksilöllinen ja tarpeellinen tietoisuuden laajentumisprosessi. Ottamalla vastuun itsestään ja energiastaan ja suhteestaan ympäristöönsä, tietoisuutesi käynnistää sarjan inhimillisiä energeettisiä muutoksia, jotka pyrkivät paljastamaan ja viemään sinut ja elämäsi tasapainoenergeettisempään tilaan suhteessa aikaisempiin ajattelu, toiminta ja käytösmalleihin, joita olet saattanut toteuttaa elämässäsi.

AuraTransformaatio Suomi
1. Mitä AuraTransformaation™ aikana tapahtuu?

AuraTransformaation™ näkökulmasta ihmistä tarkastellaan energian ilmentymänä, joka on jatkuvassa liikkeessä. Fyysistä kehoa ympäröivät ja sen läpäisevät näkymättömät tai osittain näkyvät energiat, jotka muuntuvat näkyviksi kehosi kautta. 

Aura-kehorakenteessasi on nyt ensimmäistä kertaa henkienergiasi, joka alkaa sulautua osaksi kehoasi ja auttaa sinua ilmentämään paremmin mahdollisuuksiasi ja potentiaalisi. Rakenteesi koostuu. erilaisista, sekä tähän, että aikaisempiin inkarnaatioihin liittyvistä ja mm. kehon solumuistiin linkittyvistä ajatuksista, tuntemuksista, tunnetiloista, toiveista ja toimintamalleista. AT-hoidon jälkeen, sinun on helpompi ratkaista asioita ja haasteita elämässäsi ja mennä eteenpäin. Etenet nyt määrätietoisemmin kohti niitä asioita, joita olet tullut tähän elämään tekemään ja välittämään, sekä itsellesi, että muille kanssakulkijoille.  

 

Joskus vanhat mielensisäiset mallit ja tunteet tai sinuun kuulumattomat energiat voivat vaikuttaa elämässäsi enemmän kuin haluaisit. Tyypillisiä asioita ovat mm. vaikeus asettaa itselleen rajoja, puutteellinen toisten ihmisten vapaan tilan kunnioittaminen, pelko tehdä mitä haluaa tai olla oma itsensä ympäristön odotuksista johtuen, omien unelmien toteuttamatta jättäminen, syyllisyys ja huono itsetunto jne.  

 

AuraTransformaatio™-hoidossa koko energiajärjestelmäsi puhdistetaan ja päivitetään läpikotaisin. Tämän seurauksena korkeammassa mentaalikehossa sijaitseva henkienergia voi sulautua osaksi aura-kehorakennetta ja pääset jatkuvaan ja suoraan yhteyteen henkienergiasi kanssa. Tämä on AuraTransformaation™ ainutlaatuinen ominaisuus, jonka monet kykenevät saavuttamaan perinteisessä energiarakenteessa vain satunnaisesti.   

 

AuraTransformaation™ kautta saadun tietoisuuden laajentumisen lisäksi saat myös vahvan energeettisen suojan fyysisen kehosi ympärille, sekä vahvan intuition, jonka avulla tiedät helpommin, mikä on hyväksi sinulle.  

2. Millainen on AuraTransformaatiosta™ seuraava prosessi?

Hoidon seurauksena käynnistyy ns. kristallisoitumisprosessi, joka vaihtelee yksilöllisesti ja myös olosuhteiden mukaan.

 

Jotkut ihmiset kokevat syvän sisäisen rauhan, vahvan läsnäolon, tasapainon ja sopusoinnun elämässään. He tuntevat vapautuvansa ja olevansa onnellisia. Joillekin taas elämä näyttäytyy selkeänä ja he ovat tietoisempia elämän tarjoamista mahdollisuuksista. Osa kokee ajoittain kaoottisia päiviä, jolloin ajatukset, tuntemukset ja tunteet heittelehtivät yhdestä äärimmäisyydestä toiseen. Jotkut tuntevat olonsa väsyneiksi ja tarvitsevat lepoa, toiset taas ovat erittäin energisiä ja aloittavat uusia asioita tai selvittävät vanhoja haasteita. 

Kokemukset ovat osoittaneet, että AuraTransformaatiota™ seuraavat ensimmäiset kolme-kuusikuukautta ovat ns. sopeutumisvaihetta. Tällöin AuraTransformaatio™ hoidon saanut opettelee käyttämään ja hyödyntämään suoraa yhteyttä omaan henkienergiaansa ja aloittaa elämässään etenemisen oman henkienergiansa ohjaamana. Jonkin ajan kuluttua elämä alkaa tasapainottua ja selkeys siitä, millaisia asioita kohti itse kukin haluaa elämäänsä vahvistuu. 

3. Jos kadun 
AuraTransformaation™ vastaanottamista, onko siitä paluuta?

AuraTransformaatiota™ ei voi peruuttaa, sillä muutos on pysyvä. Tietoisuutesi käynnistää sinulle tarpeellisen prosessin ja lähtee valmistelemaan sinua uuden laajentuneemman olemisen tilaan, jo siitä lähtien kun päätät valita muuttavasi elämääsi parempaan suuntaan.

Uuden aurarakenteen suojaa ja magneettisuutta on mahdollista kyllä heikentää, mutta kevein perustein tätä ei todellakaan tehdä.

 

Jos epäröit, kykenetkö läpikäymään AuraTransformaatiosta™ seuraavaa muutosta elämässäsi, on parempi antaa hoidon odottaa. On tilanteita, joissa voi olla jopa suotavaa ja turvallistakin pysytellä entisissä olosuhteissa.  

 

Voi olla vaikeaa ymmärtää, miksi jotkut ihmiset haluaisivat palata vanhoihin kuvioihin saatuaan AuraTransformaation™ myötä elämäänsä uutta suuntaa ja voimaa edetä siinä. Jos tällainen tarve kuitenkin ilmenee, on aina mahdollista valita uudessa tietoisuudessa prosessin alkuvaiheessa päällimmäisenä oleva vanha elämäntyyli. 

4. Kasvaako itseluottamukseni ja rakkaus itseeni AuraTransformaation™ myötä?

Rakkaus omaan itseen vahvistuu AuraTransformaation™ myötä, sillä opimme hyväksymään itsemme sellaisina kuin olemme.

 

Opimme tuntemaan ja ymmärtämään itseämme paljon paremmin. Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa itsetuntoon. Vakaan itsetunnon kehittäminen vaatii harjoitusta.

 

On kuitenkin selvää, että kun opimme rakastamaan itseämme, meidän on myös helpompi kehittää itsetuntemustamme.  

5. Ratkeavatko kaikki ongelmani AuraTransformaation™ myötä?

AuraTransformaatio™ ei ratkaise elämässäsi olevia ongelmia. Kuitenkin intuitiosi, kyky käyttää omaa voimaasi ja tehdä itsellesi oikeita asioita lisääntyy, mikä auttaa sinua etenemään elämässäsi.  

AuraTransformaatio™ tuo sinut lähemmäksi juuri niitä tunne-, ajatus- ja toimintamalleja, jotka kaipaavat muutosta ja jotka siksi tarvitsevat myös huomiotasi. Havaitset helpommin, mikä sinulle on hyväksi ja oikein ja mikä ei. Tunnistat paremmin, missä rajasi ja henkilökohtainen energiasi on kulkenut aikaisemmin, vaikka tämä on saattanut tapahtua tiedostamattomalla tasolla.

 

Ei ole välttämättä mukavaa nähdä niitä elämän alueita, joista et ole ylpeä ja joiden suhteen olet pettynyt itseesi. Usein tämä on kuitenkin tarpeen, jotta tulevaisuudessa mahdollisesti eteesi tulevissa samankaltaisissa tilanteissa osaisit toimia tietoisemmin ja muuttaa vanhoja, sinua huonosti palvelevia toimintamalleja. Siksi on tärkeää, että annat itsellesi aikaa ja tilaa harjoitella hallitsemaan ja tuntemaan uutta itseäsi. 

 

AuraTransformaatio™ ei poista sinua itseäsi ja jatkuvaa kehittymistäsi koskevaa vastuuta. Sen sijaan AuraTransformaation™ myötä tulet huomaamaan ne elämäsi osa-alueet, joista sinun on otettava vastuu. Aiemmin et ehkä ole kyennyt tähän tai ollut siitä tietoinen. 

6. Voinko parantua fyysisestä tai psyykkisestä sairaudesta AuraTransformaation™ avulla?

AuraTransformaatio™ ei korvaa ammattimaista fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitoa, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien parantamiseen. 

 

AuraTransformaatio™ on tarkoitettu henkilöille, joiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila on suhteellisen vakaa.

 

AuraTransformaatio™ ei sovellu hoitokeinoksi etenkään kiireellisissä ja akuuteissa sairaustapauksissa. 

7. Olen aiemmin kärsinyt masennuksesta, mutta haluaisin vastaanottaa AuraTransformaation™. Onko tämä mahdollista?

AuraTransformaatiota™ ei suositella masennuksesta kärsiville ja ko. sairauteen lääkitystä tarvitseville  henkilöille.

 

Mikäli et tällä hetkellä kärsi masennuksesta, eikä sinulla ole siihen liittyvää lääkitystä, voit keskustella auravälittäjäsi™ kanssa hoitomahdollisuudesta ja tarvittaessa kysyä myös lääkärisi mielipidettä asiaan.

8. Jos henkilöllä on selvänäkijän tai parantajan kykyjä, miten AuraTransformaatio™ vaikuttaa tähän ja miten se vaikuttaa henkilön henkiseen kehitykseen?

Selvänäkemisellä tarkoitetaan erityistä herkkyyttä nähdä ei-fyysisiä asioita, mutta se ei vielä kerro henkilön henkisen kehityksen ja kypsyyden tasosta mitään.

 

Selvänäkijöitä ihaillaan usein heidän selvänäköisyytensä vuoksi, koska he kykenevät lukemaan toisten ajatuksia, saamaan viestejä toisista ulottuvuuksista, aistimaan, mitä toisaalla tapahtuu tai näkemään tulevaisuuteen.

 

Selvänäkeminen ja korkea tietoisuus EIVÄT kuitenkaan ole sama asia. 

 

Lähes kaikki selvänäkijät ovat astraalitason selvänäkijöitä. Tämä kyky on lähtöisin solar plexus -chakran alueelta, missä ihmisen tunteet, elämänkartta ja sieluntaso sijaitsevat. Vain harvoilla ihmisillä on selvänäkemisen kyky henkienergian tasolla, missä ihmisten tietoisuus ja täysi energiapotentiaali sijaitsevat. 

Kun vastaanotat AuraTransformaation™, intuitiosi ja selvänäkemisen kykysi henkienergian tasolla lisääntyy ja kykysi ymmärtää oman elämäsi asioita vahvistuu. Mikäli tarkoituksesi on selvänäkemisen kautta auttaa myös muita, kykysi päivittyy ja vastaa paremmin uuden ajan energioita, jotka Maapallolla jo ovat. Myös parantamisen kyvyt vahvistuvat AuraTransformaation™ jälkeen huomattavasti niillä, joiden elämäntehtäviin parantamistyö liittyy, sillä yksilöllä on käytössään paljon korkeataajuisempaa energiaa.

 

AuraTransformaatio™ hoidon kautta saat suojaksesi myös uuden ajan aurarakenteen, joka estää muiden pääsyn rakenteeseesi, ehkäisee loppuun palamista, väsymystä jne. Nämä ongelmat ovat lisääntyneet niillä, jotka työskentelevät pelkän valoenergian kautta ja avaavat itsensä täysin auki työskennellessään. 

9. Miksi AuraTransformaatiota™ seuraava aika on helpompi toisille kuin toisille?

Jos karmiset asiat vaikuttavat sinuun vähemmän kuin muihin, olet jo tehnyt paljon työtä oman henkilökohtaisen kehityksesi eteen ja olet lähellä karmisen syklisi loppua. Tällöin sinun on helpompi sopeutua uuden energiarakenteen mukanaan tuomaan olemukseesi kuin henkilöiden, joiden lähtökohdat ovat erilaiset.  

Jos karmalla on ollut elämässäsi voimakas vaikutus, AuraTransformaatiota™ seuraava aika voi olla haastavampi. Osa kokee, että ensimmäiset kuukaudet ovat vaikeimpia. Toinen sopeutumisajan pituuteen vaikuttava tekijä on se, kuinka nopeasti sopeudut uuteen laajentuneeseen tietoisuutesi.

 

Alkuvaiheen prosessia voi helpottaa esimerkiksi niin, että käyt tasapainotushoidossa auravälittäjäsi luona muutaman kerran. 

10. Olen vastaanottanut AuraTransformaation™. Kuinka voin olla varma siitä, että olen karmasta vapaa, kun edelleen uskon ja tunnen karman vaikuttavan elämässäni?

Kyllä, olet karmasta vapaa. Karma sijaitsee astraalikehossa, joka AuraTransformaatiossa™ häviää. AT-hoidon seurauksena käynnistyvä kristallisoitumisprosessi saa aikaan sen, että elämässäsi olevat epätasapainoalueet nousevat pintaan kehollisella, ajatus- ja tunnetasolla. Tämä johtuu siitä, että henkienergiasi sulautuessa osaksi kehoasi, solutasolta vapautuu solumuistissa olevia vanhoja asioita, tunnetiloja ja muistoja, jotka saatat sekoittaa karmaan.  

 

Karmiset kytkökset, joita olemme kantaneet mukanamme linkittyvät usein myös tämän elämän kehitystehtäviin ja dharmaasi. AT -hoidossa kaikki karmiset kytkökset katkaistaan, mutta tämän elämän kehityshaasteet jäävät jäljelle. Kehon solumuistin kautta muistat ja tunnet edelleen myös ”vanhoja” asioita, joista voit päästää niistä irti jäämättä niihin enää kiinni! Henkienergiasi sulautuessa kehoosi, sinussa vapautuu tilaa vastaanottaa oma voima ja potentiaali käyttöösi! 

 

Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin mieli ja keho tajuavat, että karma on poissa. Tiettyjen asioiden on vapauduttava kehosi ja mielesi syvimmistä muistisopukoista. Tämän sopeutumisjakson aikana siirryt uuteen olotilaan ja vapauteen, mikä voi joissakin tilanteissa aiheuttaa stressiä, kuten mikä tahansa muutosprosessi.  

 

Saadessasi AuraTransformaation™ olet luonnollisesti nostamassa myös ympärilläsi olevia energioita. Joskus tämä voi yllättää sinut, sillä ympäristösi voi reagoida sinuun uudella tavalla.

 

Tämä liittyy muutokseen sinussa ja omassa tietoisuusjärjestelmässäsi, mutta sillä ei ole mitään tekemistä karman kanssa. Karmasta vapautuminen tarkoittaa sitä, että karmaa ei enää ole, vaan sen sijaan vahvaa syy-seuraus-suhdetta tässä hetkessä. Hoitosi jälkeen saat välittömän palautteen kaikista ajatuksistasi, toimistasi ja sanoistasi paljon aikaisempaa nopeammin ja tunnet myös niiden seuraukset. Se auttaa sinua myös valitsemaan elämääsi sopivia ja oikeita asioita.  

bottom of page